PIĄTEK 08.06.2018 - WARSZTATY

15.30-17.30

Leczenie żywieniowe pacjentów OIT w trakcie terapii nerkozastępczej - przypadki kliniczne

- Dr n. med. Karina Stefańska - Wronka

14.00-18.30

Podstawowe asynchronie w wentylacji mechanicznej 

- Mariusz Chiliński 

 

SOBOTA 09.06.2018 - WYKŁADY

Powitanie gości

8:45 - 9:00 Przedstawiciele organizatorów

SESJA I

9:00 - 10:30

Intensywna terapia - wyzwania terapeutyczne i organizacyjne

 • Oddział Intensywnej Terapii w roku 2050 – Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza (25 min.)
 • Zespół kruchości u pacjentów OIT – Dr n. med. Małgorzata Zegan-Barańska (25 min.)
 • ECMO w 2018 w Polsce - stan wiedzy, możliwości organizacyjne. – Dr n. med. Miłosz Jankowski (25 min.)
 • Dyskusja (15 min.)
10:30 – 10:50 pic kawaPrzerwa kawowa (20 min.)

 

SESJA II

10:50 - 12:20

Anestezjologia - nowe techniki poprawiające bezpieczeństwo pacjenta

 • Nowoczesne monitorowanie śródoperacyjne – Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza (25 min.)
 • Bezpieczna wentylacja śródoperacyjna – Dr hab. n. med. Maciej Żukowski prof. PUM (25 min.)(25 min.)
 • Znieczulenie ciężarnej do procedury niepołożniczej - Dr hab. n. med. Michał Gaca (25 min)
 • Dyskusja (15 min.)
12:20 – 13:20 pic lunchLunch (60 min.)

SESJA III 

13:20 - 15:20

Sesja Pod patronatem NPOA - nowości diagnostyczno-terapeutyczne w 2018 roku

 • Mikrobiologia w 2050 roku - dokąd zmierzamy?  – Dr n. med. Aleksander Deptuła (25 min.)
 • Leczenie zapalenia płuc - nowe wytyczne. – Dr n. med. Agnieszka Żukowska (25 min.)
 • Leczenie zakażeń wywołanych szczepami MDR. – Dr n. med. Tomasz Ozorowski (25 min.)
 • Zakażenia w układzie moczowym.  - Dr n. med. Agnieszka Misiewska-Kaczur (25 min.)
 • Dyskusja (20 min.)
15:20 - 15:30 pic kawaPrzerwa kawowa (10 min.)

SESJA IV

15:30 - 16:30

Zagadnienia etyczno-prawne w OAIT.

 • Jak zwiększyć bezpieczeństwo w OAIT? – Dr hab. n. med. Mariusz Piechota (20 min)
 • Nowe zasady finansowania OAIT – problemy A.D. 2018. – Dr hab. n. med. Maciej Żukowski prof. PUM (15 min.)
 • Nowe kryteria rozpoznania śmierci m mózguProf. dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz (20 min.)
 • Dyskusja (5 min)
16:30-18.30

RODO w sektorze medycznym

 
20:00 pic kolacjakolacja


NIEDZIELA 10.06.2018 - WYKŁADY

SESJA V

9:00 - 10:30

Problemy i wyzwania toksykologiczne w OAIT.

 • Dopalacze i ksenobiotyki – diagnostyka toksykologiczna. – Dr n. med. Tomasz Janus (25 min.)
 • Dopalacze i ksenobiotyki w praktyce lekarzy OAIT – Dr hab. n. med. Jacek Sein Anand prof. nadzw. (25 min)
 • Zatrucie muchomorem sromotnikowym – nowe podejście do leczenia.– Dr hab. n. med. Mariusz Piechota (25 min)
 • Dyskusja (15 min)
10:30 – 11:00 pic lunchBrunch (30 min)

SESJA VI

11:00 - 12:30

Problemy i wyzwania neurologiczne w OAIT.

 • Problemy anestezjologa z chorym po urazie rdzenia kręgowego. – Dr n. med. Beata Rzewuska (25 min)
 • Płynoterapia w urazach ośrodkowego układu nerwowego. – Dr hab. n. med.W. Dąbrowski (25 min)
 • Problemy leczenia bólu u chorych z zaburzeniami OUN w oddziale intensywnej terapii. – Dr n. med. Katarzyna Kotfis (25 min)
 • Dyskusja (15 min)
12:30

 

Zakończenie Sympozjum

 

 Przewidujemy możliwość zamieszczenia w programie wystąpień promocyjnych / wykładów sponsorowanych.

Scroll