PIĄTEK 07.06.2019 - WARSZTATY

14.30-16.00 (sala 1)

Interwencja żywieniowa u krytycznie chorych - Dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar (Fresenius Kabi)

16.00-18.30 (sala 2) PrisMax – aparat do CRRT następnej generacji - Mateusz Bilski (Baxter)
15.00-18.30 (sala 3)

Praktyczne aspekty leczenia zakażeń w OIT

 • Decyzje diagnostyczne i ich implikacje na  postępowanie terapeutyczne – Dr n. med. Marleta Zienkiewicz
 • Zakażenia wewnątrzbrzuszne – Dr n. med. Agnieszka Żukowska
 • Praktyczne aspekty leczenia VAP - Dr n. med. Agnieszka Misiewska-Kaczur
 • Rozpoznanie i leczenie zakażeń grzybiczych w OIT - Dr hab. n. med. Maciej Żukowski prof. PUM
 • Problemy terapeutyczne w infekcjach wywołanych przez patogeny MDR w OIT – Dr n. med. Agnieszka Żukowska
15.00-18.00 (sala 4) warsztat 4

PIĄTEK 07.06.2019 - WYKŁADY

SESJA 0  

15.00-18.00

  15:00 - WYKŁAD 1
  16:00 - WYKŁAD 2
  pic kawaPoczęstunek
              

17:00 - Zastosowanie wazopresyny we wstrząsie septycznym – Dr hab. n. med. Mariusz Piechota

  18:00 - WYKŁAD 3

 

SOBOTA 08.06.2019 - WYKŁADY

 

9:00 - 9:10 Powitanie gości

SESJA I 

9.10-10.40 

Intensywna terapia - nowe trendy

Prowadzący: Dr hab. n. med. Maciej Żukowski prof. PUM, Dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar

 • Zaburzenia metaboliczne w OAIT – Dr hab. n. med. Mariusz Piechota (20 min.)
 • Nowe trendy wentylacji mechanicznej – Prof. dr hab. n. med. Dariusz Maciejewski (20 min.)
 • Zaburzenia jonowe w OAIT w kontekście płynoterapii – Prof. dr hab. n. med. Łukasz Krzych (20 min.)
 • Rola dysbiozy przewodu pokarmowego w leczeniu pacjentów w OAIT– Dr hab. n. med. Wojciech Marlicz (20 min.)
 • Dyskusja (10 min.)
10:40-11:00 pic kawaPrzerwa kawowa (20 min.)

SESJA II

11:00-12:30

Bezpieczna anestezja - aktualne wytyczne

Prowadzący: Dr hab. n. med. Mariusz Piechota, Dr hab. n. med. Katarzyna Kotfis

 • Powikłania sercowo - naczyniowe po zabiegach chirurgii pozaserscowej - jak diagnozować i leczyć? – Prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik (20 min.)
 • Jak zapobiegać powikłaniom ze strony OUN? – Dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski (20 min.)
 • Głęboka blokada nerwowo-mięśniowa - tak czy nie? – Dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar (20 min.)
 • Głodzenie przed znieczuleniem – konsekwencje - Prof. dr hab. n. med. Ewa Kucewicz-Czech (20 min.)
 • Dyskusja (10 min.)
12:30-13:30 pic lunchLunch (60 min.)

SESJA III

13:30-15:00 

Sesja NPOA - zakażenia w OAIT

Prowadzący: Dr hab. n. med. Mirosław  Czuczwar, Prof. dr hab. n. med. Ewa Kucewicz-Czech

 • Nowe wytyczne leczenia Clostridium difficile – Dr n. med. Tomasz Ozorowski (20 min.)
 • Zalecenia w diagnostyce i leczeniu infekcji OUN  – Dr n. med. Agnieszka Misiewska-Kaczur (20 min.)
 • Leczenie zakażeń CPE w OAIT – Dr n. med. Agnieszka Żukowska (20 min.)
 • Leczenie grzybic w OAIT – Dr hab. n. med. Maciej Żukowski prof. PUM (20 min.)
 • Dyskusja (10 min.)
 15:00-15:20 pic kawaPrzerwa kawowa (20 min.)

 SESJA IV 

15:20-16:50 

Intensywna terapia - wyniki i granice leczenia

Prowadzący: Prof. dr hab. n. med.  Wojciech SzczeklikProf. dr hab. n. med. Łukasz Krzych

 • Granice wieku w anestezjologii i w OAIT – Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kusza (20 min.)
 • Niezamierzona hipotermia zewnętrzna – Dr hab. n. med. Waldemar Machała (20 min.)
 • Monitorowanie jakości w leczeniu krytycznie chorych (outcome) – Dr hab. n. med.  Wojciech Dąbrowski (20 min.) 
 • Granice leczenia w urazach czaszkowo-mózgowych – Dr hab. n. med. Cezary Pakulski (20 min.)
 • Dyskusja (10 min.)
 20:00 pic kolacjakolacja


NIEDZIELA 09.06.2019 - WYKŁADY

SESJA V

 9:00-10:30

Wyzwania we współpracy interdyscyplinarnej

Prowadzący: Dr hab. n. med. Mariusz Piechota, Dr n. med. Małgorzata Zegan-Barańska 

 • Zabiegi hybrydowe w chirurgii naczyniowej – Prof. dr hab. n. med. Piotr Gutowski (20 min.)
 • Trudne drogi oddechowe – rola chirurga – Dr n. med. Robert Kowalczyk (20 min.)
 • Zabiegi w radiologii interwencyjnej - oczekiwania radiologa – Prof. dr hab. n. med. Aleksander Falkowski (20 min.)
 • Chory z ostrym brzuchem w OAIT – oczekiwania anestezjologa – Dr hab. n. med. Mariusz Piechota (20 min.)
 • Dyskusja (10 min.)
 10:30-11.10 pic lunchBrunch (40 min.)

SESJA VI

11:10-12:20 

Powikłania po leczeniu w OAIT

Prowadzący: Dr hab. n. med. Maciej Żukowski prof. PUM, Dr hab. n. med. Katarzyna Kotfis 
 • Dysfagia po intubacji u chorych w OAIT – Dr n. med. Małgorzata Zegan-Barańska (20 min.)
 • Osłabienie mięśniowe w OAIT (ICU-acquired weakness) – Dr hab. n. med. Iwona Rotter (20 min.)
 • Post-Intensive Care Syndrome (PICS) – Dr hab. n. med. Katarzyna Kotfis (20 min.)
 • Dyskusja (10 min.)
 

Zakończenie Sympozjum

 Przewidujemy możliwość zamieszczenia w programie wystąpień promocyjnych / wykładów sponsorowanych.

Scroll